ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Android Application : Android
 

Tutorial :: Android :: ความรู้เบื้องต้น :: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Android Application

Android Application ถูกเขียนขึ้นโดยภาษา Java ซึ่ง Android Application นั้นจะมีนามสกุล .apk โดย .apk คือ Android Package ที่เกิดจาก Android SDK Tool ทำการ Compile Code (รวมถึง Data และ Resource File ต่าง ๆ ) ที่นักพัฒนาเขียนขึ้นมา

ในการพัฒนา Android Application นั้น โดยปกติแล้ว Application หนึ่ง ๆ จะมีสิทธิใช้งาน Data และ Resource File ของตนเองได้เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ Application ได้ทำการอนุญาติให้ Application อื่น ๆ เข้าถึง Data และ Resource File ของตนได้

นอกจากนี้ Application หนึ่ง ๆ ยังสามารถขอสิทธิในการเข้าถึง Service ต่าง ๆ ของ System ได้ เช่น การขอเปิดกล้อง, การเข้าถึงข้อมูลบน SD Card เป็นต้น ซึ่งถ้า Application ขอสิทธิในการเข้าถึง Service ใด ๆ ของ System แล้ว เมื่อผู้ใช้จะทำการติดตั้ง Application นั้น ๆ ก็จะมีการแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่า Application ที่จะติดตั้งนั้น ต้องการใช้งาน Service ใดใน System บ้าง

และจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของ Android ก็คือ Application ใด ๆ สามารถสั่งให้ Application อื่น ๆ ทำงานได้ เช่น เมื่อ Application ที่พัฒนาขึ้นมาต้องการแสดงผลไฟล์ข้อมูล PDF ซึ่งเป็นไปได้ว่ามี Application อื่น มีความสามารถในการแสดงผลไฟล์ข้อมูล PDF ได้ ดังนั้นใน Application ที่พัฒนาขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งเพื่อการแสดงผลไฟล์ข้อมูล PDF ขึ้นเอง แต่สามารถแสดงผลไฟล์ข้อมูล PDF นั้น โดยการสั่งให้ Application อื่นที่มีความสามารถนั้นทำงานแทน ซึ่งวิธีการสั่งให้ Application อื่นทำงานแทนนั้น ทำได้โดยการระบุประเภทของความสามารถที่ต้องการไป เพื่อให้ System ไปเลือก Application ที่มีความสามารถนั้นมาให้ และเมื่อ Application อื่นที่มาทำงานบางอย่างให้ได้สิ้นสุดการทำงานลง ก็จะกลับมายัง Application เดิมอีกครั้ง ซึ่งจุดนี้ทำให้ดูเหมือนว่าการทำงานนี้เป็นการทำงานของ Application เดียวกันเลย

2 Comment

 • Max Comp Sci
  #1 Comment By Max Comp Sci เมื่อ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 20 นาฬิกา 53 นาที
  ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
   
 • Nuttapong Suptawepong
  #2 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 20 นาฬิกา 53 นาที
  ครับ
   

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook