ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่ง PopUp ของ Toast : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่ง PopUp ของ Toast

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการกำหนดตำแหน่ง PopUp ของ Toast โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.view.Gravity;
 • import android.widget.Toast;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • Toast toast = Toast.makeText ( this, "Hello World", Toast.LENGTH_LONG );
 •  
 • toast.setGravity ( Gravity.CENTER_VERTICAL, 0, 0 );
 •  
 • toast.show ( );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง Toast toast = Toast.makeText ( this, "Hello World", Toast.LENGTH_LONG ); ในบรรทัดที่ 17 เป็นการสร้าง Object Toast และคำสั่ง toast.setGravity ( Gravity.CENTER_VERTICAL, 0, 0 ); ในบรรทัดที่ 19 เป็นการกำหนดตำแหน่งของ PopUp ของ Toast


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่ง PopUp ของ Toast จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่ง PopUp ของ Toast

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook