การสร้าง Activity : Android
 

Tutorial :: Android :: ความรู้เบื้องต้น :: การสร้าง Activity

การสร้าง Activity ทำได้โดยการสร้าง Class และให้สืบทอดจาก Class Activity หรือสืบทอดจาก Class ใด ๆ ก็ตามที่ได้รับการสืบทอดมาจาก Class Activity

นอกจากนี้ให้ทำการ Override LifeCycle Callback Method ต่าง ๆ เพื่อควบคุมการทำงานให้เหมาะสมกับ State ที่เปลี่ยนแปลงไปมาของ Activity ด้วย ซึ่ง LifeCycle Callback Method หลัก ๆ ได้แก่ onCreate ( ), onStart ( ), onResume ( ), onPause ( ), onStop ( ), และ onDestroy ( )


ตัวอย่างการสร้าง Class Activity

 • public class NuttdotmeActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 • }
 •  
 • protected void onStart ( )
 • {
 • super.onStart ( );
 • }
 •  
 • protected void onResume ( )
 • {
 • super.onResume ( );
 • }
 •  
 • protected void onPause ( )
 • {
 • super.onPause ( );
 • }
 •  
 • protected void onStop ( )
 • {
 • super.onStop ( );
 • }
 •  
 • protected void onDestroy ( )
 • {
 • super.onDestroy ( );
 • }
 • }

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook