ตัวอย่างการกำหนดให้ RatingBar แสดงผล Rate เท่านั้น โดยผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนค่า Rate ได้ : Android
 

Tutorial :: Android :: ตัวอย่างการใช้งาน :: ตัวอย่างการกำหนดให้ RatingBar แสดงผล Rate เท่านั้น โดยผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนค่า Rate ได้

ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการกำหนดให้ RatingBar แสดงผล Rate เท่านั้น โดยผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนค่า Rate ได้ โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

 • package nutt.me.activity;
 •  
 • import android.app.Activity;
 • import android.os.Bundle;
 • import android.widget.RatingBar;
 •  
 • public class MainActivity extends Activity
 • {
 • public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
 • {
 • super.onCreate ( savedInstanceState );
 •  
 • this.setContentView ( R.layout.activity_main );
 •  
 •  
 • RatingBar ratingbar = ( RatingBar ) this.findViewById ( R.id.ratingbar );
 •  
 • ratingbar.setIsIndicator ( true );
 • }
 • }

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง RatingBar ratingbar = ( RatingBar ) this.findViewById ( R.id.ratingbar ); ในบรรทัดที่ 16 เป็นการสร้าง Object RatingBar โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง ratingbar.setIsIndicator ( true ); ในบรรทัดที่ 18 เป็นการกำหนดให้ RatingBar แสดงผล Rate เท่านั้น โดยผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนค่า Rate ได้


การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 • android:layout_width="fill_parent"
 • android:layout_height="fill_parent">
 •  
 • <RatingBar
 • android:id="@+id/ratingbar"
 • android:layout_width="wrap_content"
 • android:layout_height="wrap_content"
 • android:layout_centerHorizontal="true"
 • android:layout_centerVertical="true" />
 •  
 • </RelativeLayout>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <RatingBar> มี id คือ ratingbar (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

 • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • <manifest ... >
 • <application ... >
 • <activity android:name="nutt.me.activity.MainActivity" ... >
 • <intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 • </intent-filter>
 • </activity>
 • </application>
 • </manifest>

จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package nutt.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4


หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดให้ RatingBar แสดงผล Rate เท่านั้น โดยผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนค่า Rate ได้ จากการเขียนคำสั่งข้างต้น

หน้าจอแสดงผลของ ตัวอย่างการกำหนดให้ RatingBar แสดงผล Rate เท่านั้น โดยผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนค่า Rate ได้

จากรูปแสดงหน้าจอของ MainActivity โดยผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนค่า Rate ได้

Download This Example

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Tutorial

 
 
 
 
Share This Topic Login with Facebook